Kursen Vetenskaplighet

2023

british flag icon The course Vetenskaplighet will during 2023 be given at four occasions: January, March, May-June and November 2023. Each course consists of five mandatory moments.

swedish flag icon Kursen Vetenskaplighet kommer under 2023 att ges vid fyra tillfällen: i januari, mars, maj-juni och november. Varje kurstillfälle består av fem obligatoriska moment.


british flag icon Kurstillfälle 1

Course start 2023-01-10. English.

Last day to register: 2022-12-20

Preliminary schedule can be found here.

Registration closed


swedish flag icon Kurstillfälle 2

Kursstart 2023-03-07. Svenska.

Sista anmälningsdag: 2023-02-27

Preliminärt schema finns här.

Registreringen är stängd


british flag icon Kurstillfälle 3

Course start 2023-05-30. English.

Last day to register: 2023-05-15

Preliminary schedule can be found here.

Registration closed


swedish flag icon Kurstillfälle 4

Kursstart 2023-11-07. Svenska.

Sista anmälningsdag: 2023-10-23

Preliminärt schema finns här.

Anmälan